Skapa samverkan för hållbarhet och förändring

  • Vill du utveckla din organisation till att bättre samverka med företag? Eller behöver ni paketera bättre för att nå era insamlingsmål?
  • Representerar du ett företag som behöver kunskap kring samverkan med organisationer för att nå era affärsmål, stärka er hållbarhetsstrategi eller skapa medarbetarengagemang?
Med mångårig expertis från näringsliv och ideella organisationer ger vi er det stöd ni behöver för att nå syfte och effekt.