Detta kan vi hjälpa dig med

INSAMLINGSORGANISATIONER:
Hitta bästa väg framåt utifrån mål och kapacitet

  • Strategi och taktik kring företagsinsamling och partnerskap
  • Kompetensinventering och rekrytering
  • Paketering och konceptutveckling
  • Översyn eller framtagande av interna rutiner, riktlinjer och mallar
  • Utbildning för ledning och styrelse
  • Utbildning operativt kring avtal, processer, rutiner, riktlinjer mm

FÖRETAG:
Hållbarhet, engagemang och affär i samverkan med rätt organisation

  • Inventera hur ett samarbete kan vara till nytta för er vision, er affär, ert medarbetarengagemang eller era hållbarhetsmål
  • Matcha er ambition till en lämplig organisation
  • Få ett samarbete avtalat med satta mål och handlingsplan
  • Forma en kommunikationsplan för samarbetet